Teismas nutarė anuliuoti nuosavas „Žemaitijos pieno“ akcijas

Vilnius, rugpjūčio 17 d. Telšių rajono apylinkės teismas nutarė anuliuoti „Žemaitijos pieno“ turimas nuosavas akcijas ir sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą.

Teismas trečiadienį nutarė tenkinti Investuotojų asociacijos ieškinį ir pripažino negaliojančiomis 2,071 mln. vienetų „Žemaitijos pieno“ turimų nuosavų akcijų bei nutarė sumažinti „Žemaitijos pieno“ įstatinį kapitalą nuo 14,029 mln. eurų iki 13,428 mln. eurų.
„Prašėme anuliuoti „Žemaitijos pieno“ nuosavas akcijas, nes jos buvo įsigytos pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus. Buvo iškilusi grėsmė, kad nuosavos akcijos būtų perleistos pigiau nei jų tikroji vertė, taip nuvertinant smulkiųjų akcininkų turtą“, – sakė Investuotojų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Plunksnis.
Šiuo metu teismuose dar nagrinėjamas Investuotojų acociacijos ieškinys dėl neteisėtai išmokėtų 749 tūkst. eurų tantjemų didžiasiam „Žemaitijos pieno“ akcininkui Algirdui Pažemeckui bei kitiems įmonės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.
„Smulkieji akcininkai, kartu valdantys apie 11 proc. įmonės, taip pat turi klausimų dėl „Žemaitijos pieno“ paskolų susijusiems asmenims bei kitų vadovybės sprendimų. Sieksime, kad į šiuos klausimus atsakytų nepriklausomas „Žemaitijos pieno“ veiklos tyrimas“, – sakė V. Plunksnis.