Apie mus
2009 metų birželio mėnesį įsteigtos Investuotojų asociacijos pagrindinė veikla apima šias sritis:
* dėmesio atkreipimas ir įspėjimas apie galimybes bei rizikas susijusias su investavimu;
* įvairaus pobūdžio renginių asociacijos nariams organizavimas, kurių metu siekiama ugdyti jų kompetenciją bei suvokimą apie finansų rinkas;
* smulkiųjų investuotojų teisių gynimas bei atstovavimas.


Taip pat asociacija siekia tapti grandimi, jungiančia investuotojus, tarpininkus bei priežiūros institucijas.

Investuotojų asociacijos valdymo organai:
1. Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias valdymo organas.
2. Valdyba – kolegialus valdymo organas, renkamas narių dvejiems metams, sudaromas iš 7 narių.
3. Vadovas (direktorius) – organizuoja ir vykdo asociacijos veiklą, skiriamas valdybos.

 

 

Vytautas Plunksnis

Valdybos pirmininkas

Investuotojų asociacijos įkūrėjas ir asociacijos valdybos pirmininkas, turto valdymo įmonių grupės „Invalda INVL“ įmonės UAB „INVL Asset Management“ valdybos narys bei Privataus kapitalo padalinio vadovas. Didžiausio Moldovos banko BC „Moldova Agroindbank” Stebėtojų tarybos pirmininkas. Dešimties įmonių valdymo organų pirmininkas arba narys. Baigė Kauno Technologijos Universiteto vadybos ir ekonomikos studijas. Su kapitalo rinkomis susipažino dirbdamas analitiku, tame tarpe dirbo ekonomikos redaktoriumi naujienų agentūrose Elta ir BNS. Sukaupė daugiau kaip 15 metų patirtį Baltijos privataus kapitalo ir kapitalo rinkose – į akcijas Vidurio ir Rytų Europoje investuojančių investicinių bei pensijų fondų valdymo patirties bei patirties įmonių įsigijimo, sandorių įgyvendinimo bei įmonių veiklos kontrolės ir plėtros strategijų kūrime. Laisvalaikiu žaidžia šachmatais, skaito knygas, eina į pėsčiųjų žygius.

 

Tomas Pilipavičius

Direktorius, valdybos narys

Baigęs magistrantūros studijas Kauno Technologijos Universiteto vadybos ir ekonomikos fakultete pradėjo investicinė veiklą, kuri tapo pagrindiniu pajamų šaltiniu. Yra vienas iš Investuotojų asociacijos įkūrėjų. Tomas Pilipavičius finansų rinkos dalyviams žinomas kaip įvairių renginių ir seminarų organizatorius, internetinių svetainių apie investavimą vystytojas. Taip pat domisi psichologija. Laisvalaikiu mėgsta keliones po kalnus.

 

Virginija Žygienė

Valdybos narė

Vilniaus universiteto Tarptautinėje verslo mokykloje įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį. Turi daugiau nei 20 metų patirtį žiniasklaidoje (dirbo naujienų agentūrose BNS ir ELTA, vadovavo dienraščio „Verslo žinios“ Finansų ir rinkų naujienų skyriui), o daugiau kaip 10 pastarųjų metų – ir korporatyvinės komunikacijos bei viešųjų ryšių srityse. Taip pat rašo analitinius straipsnius žurnalui „Investuok“, talkina Baltijos juvelyrikos parodos „Amber Trip“ organizatoriams. Šiuo metu bendrovėje „INVL Asset Management” dirba privataus kapitalo komunikacijos vadove. Laisvalaikiu patinka sportuoti, keliauti ir užsiimti kita aktyvia veikla.

 

Mantas Janavičius

Valdybos narys

 

Mantas Janavičius yra įgijęs bakalauro bei magistro vadybos srities išsilavinimus ISM universitete. Verslo ėmėsi iškart po universiteto baigimo ir sėkmingai darbavosi renginių organizavimo, reklamos, nekilnojamo turto vystymo bei plėtros srityse. Pastaruosius dešimt metų Manto veikla susijusi su finansais – jis yra kredito unijos „MAGNUS” valdybos pirmininkas, Trakų kredito unijos valdybos pirmininkas, taip pat Asociacijos „Lietuvos kredito unijos” valdybos narys.
Didžiają dalį savo laisvalaikio skiria profesionaliam automobilių sportui, taip pat kelionėms ir sportui.

 

 

Andrius Puzas

Valdybos narys

 

Andrius Puzas yra individualus investuotojas, sukaupęs ilgametę taupymo bei investavimo patirtį. Papildomai, palankiomis rinkose progomis naudojasi ir svertiniais investavimo instrumentais.

Pagrindiniai asociacijos tikslai ir funkcijos yra:
* skatinti asociacijos narių tarpusavio bendradarbiavimą, pasikeitimą informacija bei patirtimi;
* prisidėti prie Lietuvos kapitalo rinkos vystymosi ir tobulinimo;
* ginti ir atstovauti Asociacijos narių ir kitų investuotojų interesus, susijusius su investavimu į finansines priemones, įskaitant atstovavimą valstybės ir savivaldos valdžios institucijose;
* kreiptis į teismą dėl viešojo intereso, susijusio su investavimu į finansines priemones, gynimo, atstovaudamas Asociacijos narių ir kitų investuotojų interesus;
* ugdyti investuotojų kompetenciją, skatinti aktyvesnį jų dalyvavimą finansinių priemonių rinkose, tuo tikslu šviesti, ugdyti ir plėtoti investuotojų bendruomenę, organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus, diskusijas bei kitus renginius, dalyvauti Europos Sąjungos (ES), Pasaulio ir Lietuvos Respublikos mokslo ir socialinėse programose ir projektuose;
* užmegzti ir plėsti kultūrinius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių asociacijomis, organizacijomis, vienijančiomis investuotojus ir/ar veikiančiomis su investicijomis susijusiose srityse, skatinti įvairiapusį bendradarbiavimą ir informacijos mainus;
* išsakyti Asociacijos požiūrį viešai bei teikti pasiūlymus dėl finansinių priemonių rinkos funkcionavimo atitinkamoms institucijoms bei žiniasklaidos priemonėms;
* analizuoti Lietuvos ir užsienio šalių finansinių priemonių rinkas bei susijusius teisės aktus, analizuoti ir lyginti gautą informaciją, kaupti, saugoti ir pateikti ją, siekiant aukščiau 2. punkte nurodytų tikslų bei vykdant aukščiau 3 punkte apibrėžtas Asociacijos funkcijas;
* dalyvauti Lietuvos teisės aktų, susijusių su investavimu į finansines priemones, teisėkūroje teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, rengiamų teisės aktų projektų, dalyvaujant jų svarstymuose, teikiant ekspertines išvadas ir kitais būdais.

Investuotojų asociacijos įstatai:

Atsisiųsti įstatus „Adobe Reader“ (.pdf) formatu.