2009 metų birželio mėnesį įsteigtos Investuotojų asociacijos pagrindinė veikla apima šias sritis:
  • susitikimų su įmonių vadovais ir renginių apie finansų rinkas asociacijos nariams organizavimas
  • smulkiųjų investuotojų teisių gynimas ir atstovavimas teismuose, Lietuvos banko neteisminių ginčų nagrinėjime
  • kompetencijų centro, teikiančio mokslinėmis išvadomis pagrįstas rekomendacijas Vyriausybei ir Seimui vystymas
  • dėmesio atkreipimas ir įspėjimas apie galimybes bei rizikas, susijusias su investavimu
Plačiau

LAT priėmė palankų sprendimą dėl indėlio sertifikatų. Siekiame, kad investuotojai atgautų pinigus ir už obligacijas. 

Plačiau
NAUJIENOS

Vilnius, rugpjūčio 21 d. Didžiausias pieno perdirbimo įmonės „Žemaitijos pienas“ akcininkas Algirdas Pažemeckas toliau tęsia katės ir pelės žaidimą su 3 tūkst. „Žemaitijos pieno“ smulkiųjų akcininkų.

Vilnius, rugsėjo 15 d.Aiškėja, kad didžiausias „Žemaitijos pieno“ akcininkas Algirdas Pažemeckas sprendimą su trauktis iš biržos priėmė, neturėdamas teisės balsuoti „Žemaitijos pieno“ akcininkų susirinkime, praneša Investuotojų asociacija.

Vilnius, rugsėjo 5 d. Smulkieji „Žemaitijos pieno“ investuotojai įtaria, kad pagrindinis įmonės akcininkas Algirdas Pažemeckas bendrovės akcijas supirkinės iš pačios įmonės „dingusiais“ pinigais, praneša Investuotojų asociacija.

Vilnius, rugpjūčio 29 d.Vienos didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių „Žemaitijos pienas“ pagrindinis akcininkas Algirdas Pažemeckas kartu su susijusiais asmenimis nutarė, kad bendrovės akcijomis nebebus prekiaujama biržoje. Tai reiškia, kad daugiau kaip 3 tūkst. „Žemaitijos pieno“ smulkiųjų akcininkų akcijos nuvertės.

Pieno perdirbimo bendrovei „Žemaitijos pienas“ ruošiantis trauktis iš biržos, bendrovės vadovybė toliau šiurkščiai pažeidinėja vertybinių popierių rinką reglamentuojančius įstatymus, praneša Investuotojų asociacija. Tuo tarpu pagrindinis „Žemaitijos pieno“ akcininkas Algirdas Pažemeckas ruošiasi save ir kitus vadovus pamaloninti 455 tūkst. tantjemų, kurios neapmokestinamos „Sodros“ mokesčiais.


Daugiau


PARAMA

Parama asociacijai (2 proc.)

Paremdami Investuotojų asociaciją, Jūs prisidedate ne tik prie asociacijos, bet ir Lietuvos kapitalo rinkos plėtros ! 

  KAIP SKIRTI PARAMĄ?

TAPKITE NARIU

Narystė Investuotojų asociacijoje geriausia investicija!

Tai ne mažiau kaip 10 nemokamų renginių per metus. Tarpusavio bendravimo galimybė renginių ir neformalių susitikimų metu, bei galimybė realizuoti save prisidedant prie asociacijos veiklos ir Lietuvos kapitalo rinkos plėtros.

Investuotojų asociacija visada stengiasi narius supažindinti su finansų rinkose esančiomis rizikomis ir įspėti apie galimas grėsmes. Be to, aktyviai gina asociacijos narių teises, o prireikus ir  atstovauja jų interesus valstybės ir savivaldos valdžios institucijose.

  PILDYTI PARAIŠKĄ

IA vienija daugiau nei 700 narių!

RENGINIAI

Investuotojų asociacija organizuoja susitikimą su koncerno „MG Baltic“ prezidentu Dariumi Mockumi ir bendrovės „Apranga“ generaliniu direktoriumi Rimantu Pervenecku.

Investuotojų asociacija organizuoja renginį „Pasaulio finansų rinkų perspektyvos“.

Kaip ir kiekvienais metais Investuotojų asociacijos organizuoja bendrą asociacijos narių susitikimą.

Investuotojų asociacija kviečia narius į susitikimą su Vaidotu Antanavičiumi.

Investuotojų asociacijos valdybos narių iniciatyva šaukiamas eilinis visuotinis asociacijos narių susirinkimas.


Daugiau