Kai tapti Investuotojų asociacijos nariu

  1. Užpildykite narystės anketą ir išsiųskite e-paštu info@investuotoju.lt
  2. Gavę patvirtinimą apie priėmimą, sumokėkite stojamąjį ir metinį nario įnašus.

Tapdami Investuotojų asociacijos nariu, Jūs prisidedate ne tik prie asociacijos, bet ir Lietuvos kapitalo rinkos plėtros !

Kuo didesnė asociacija, tuo didesnės jos galimybės siekti užsibrėžtų tikslų, o nariams – didesnė pridėtinė narystės vertė, todėl džiaugiamės Jūsų susidomėjimu ir kviečiame jungtis prie mūsų. Galybė – vienybėje !

Asociacijos nariais gali tapti tiek Lietuvos ar užsienio gyventojai, sulaukę 18 metų, tiek juridiniai asmenys.

Investuotojų asociacijos narystės anketa: