Narystės mokesčiai

 • Stojamasis vienkartinis mokestis – 15 €
 • Metinis narystės mokestis – 50 €

Jei stojate ne metų pradžioje galima mokėti ne už pilnus metus, tada narystės mokestis:

 • iki kovo 31 d.
 • iki balandžio 30 d.
 • iki gegužės 31 d.
 • iki birželio 30 d.
 • iki liepos 31 d.
 • iki rugpjūčio 31 d.
 • iki rugsėjo 30 d.
 • iki spalio 31 d.
 • iki gruodžio 31 d.
 • 50 €
 • 45 €
 • 40 €
 • 35 €
 • 30 €
 • 25 €
 • 20 €
 • 15 €
 • 10 €

Toks mokestis galioja tik pirmuosius stojimo metus, vėlesniais metais mokestis mokamas už kalendorinius metus. Narystės mokesčiai stojant į Asociaciją turi būti sumokami per 7 darbo dienas nuo prašymo ir anketos pateikimo dienos. Asociacijos nariai metinį mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų sausio 30 dienos.
Narių stojamųjų ir metinių įnašų dydį, mokėjimo tvarką ir terminus Valdybos siūlymu nustato bei keičia Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

Mokėjimo pavedimo rekvizitai:

Gavėjas: Investuotojų asociacija

Gavėjo kodas: 302351517

Gavėjo sąskaitos nr. LT087300010116664722

Mokėjimo paskirtis: Vardenio, Pavardenio narystės mokestis už 20xx m.