Paremdami Investuotojų asociaciją, Jūs prisidedate ne tik prie asociacijos, bet ir Lietuvos kapitalo rinkos plėtros !

Ieškodama papildomų galimybių siekti užsibrėžtų tikslų, Investuotojų asociacija kviečia visus galinčius prisidėti prie sėkmingos veiklos plėtros, skiriant 2 proc. paramą nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ar kitą finansinę paramą.

Kaip paremti Investuotojų asociaciją ?

Fiziniai asmenys paramą gali skirti dviem būdais:

Skiriant 2 proc. paramą nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (GPM)

Pasirašant paramos teikimo sutartį (atsisiųsti paramos teikimo sutartį).

Juridiniai asmenys paramą gali skirti pasirašydami paramos teikimo sutartį (atsisiųsti paramos teikimo sutartį). Pažymime, kad Pelno mokesčio įstatymas 28 straipsniu nustato pelno mokesčio lengvatas šio mokesčio mokėtojams, teikiantiems paramą.

Kaip skirti 2 proc. paramą nuo sumokėto GPM ?

Pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos reikia užpildyti FR0512 formą ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Pildant prašymo formą, be asmeninių duomenų, reikia užpildyti šiuos laukelius:

1. E2 laukelyje nurodykite Investuotojų asociacijos identifikacinį numerį (kodą) 302351517;

2. E1 laukelyje nurodykite paramos gavėjo tipą „2”;

3. E4 laukelyje nurodykite kokį procentą nuo sumokėto GPM norite skirti Investuotojų asociacijai paremti (primename, kad maksimaliai galima prašyti pervesti 2 proc. nuo sumokėto GPM);

4. E5 laukelyje nurodykite, iki kurių metų skiriate paramą Investuotojų asociacijai (pvz. „2023”);

5. 1-4 laukeliuose reikia nurodyti savo asmens duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys);

6. 5 laukelyje prašome įrašyti 2020 metus, t.y. laikotarpį, per kurį sumokėjote GPM ir prašote pervesti dalį sumokėto mokesčio paramai;

Jeigu turite sunkumų pildant prašymo formą, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@investuotoju.lt ir mes padėsime Jums.

Dėkojame už Jūsų paramą ir džiaugiamės Jūsų pasirinkimu !