„Lifosos“ akcijų kaina padidinta 15 proc. – iki 53,85 lito.

„Lifosos“ akcijų išpirkimo kaina padidinta 15 proc. Iki 53,85 lito

Rusijos koncernas “Eurochem” bei smulkieji “Lifosos” akcininkai sudarė taikos sutartį, pagal kurią privalomai išperkamų „Lifosos“ akcijų kaina padidinta 15 proc. – iki 53,85 lito. Priemoką (6,85 lito už akciją) gaus visi investuotojai, pardavę „Lifosos“ akcijas per privalomojo akcijų išpirkimo procedūrą.

„Lifosos“ smulkiesiems akcininkams, kurių prieš prasidedant privalomojo akcijų išpirkimo procedūrai buvo apie 2 tūkst., iš viso papildomai atiteko 5,663 mln. litų.

„Lifosos“ akcijų išpirkimo istorija – pirmasis atvejis Lietuvoje, kai dėl bendro tikslo susivienijo tiek smulkiųjų akcininkų. Prie 2010 metais sudarytos jungtinės veiklos sutarties prisijungė 164 “Lifosos” smulkieji akcininkai, kartu turėję 249 tūkst., arba 1,2 proc. “Lifosos” akcininkų.

Pažymėtina, kad akcijų turėję instituciniai investuotojai buvo pasyvūs – finansuoti bylinėjimosi išlaidas atsisakė „Trigon“ valdomi „Ergo“ pensijų fondai, valdymo įmonės „Prudentis“ bei „Orion Asset Management“ (anksčiau – “Investicijų portfelių valdymas”). Investuotojų asociacijos nuomone, toks neveikimas parodo, kad svetimas lėšas valdančios įmonės ne visuomet yra linkusios tinkamai rūpintis joms patikėtu turtu.

Taikos sutartį nuspręsta sudaryti po to, kai smulkiųjų akcininkų pasiūlyta bendrovė „Deloitte Lietuva“ išperkamas „Lifosos“ akcijas įvertino daugiau nei 1 litu mažiau, nei vėliau suderėta kaina. Vertinimas buvo atliekamas retrospektyviai – 2010 metų balandžio 1 dienos datai, todėl vėlesni faktiniai „Lifosos“ rezultatai jam įtakos neturėjo.

Naujai nustatyta kaina visa „Lifosa“ vertinama 1,132 mlrd. litų, arba 144 mln. litų daugiau, nei „Eurochem“ siūlė 2010 metų balandį. Tuo tarpu „Eurochem“ užsakymu dirbusi bendrovė „Colliers International Advisors“ buvo pateikusi vertinimą, kad 2010 metų balandžio 1 dieną „Lifosa“ verta 895,9 mln. litų, arba vos po 42,62 lito akcijai.

Nauja kaina yra 26 proc. didesnė nei įvertino „Colliers“, keletą kartų Vertybinių popierių komisijos nurodymu taisiusi savo darbo trūkumus. VPK taip pat savo nuožiūra ištaisė „Colliers“ klaidas ir suderino didesnę – 47 litų privalomojo išpirkimo kainą. Investuotojų asociacija tikisi, kad vertintojų veiklą prižiūrintis Audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas atsakingai pasvers, ar „Colliers“ tinkamai atliko savo darbą ir gali toliau vertinti verslus.

„Eurochem“ privalomojo „Lifosos“ akcijų išpirkimo procedūrą pradėjo 2010 metų pradžioje, po įmonei ypač nesėkmingų 2009 metų, kai vien per ketvirtąjį ketvirtį patirta 212 mln. litų nuostolių (per visus metus nuostolis siekė 26 mln. litų). 2007 metais „Lifosa“ uždirbo 221 mln. litų grynojo pelno, 2008-aisiais – 237 mln. litų

Patvirtinus „Lifosos“ akcijų supirkimo kainą, pelnas mušė visus rekordus – 2010 metais uždirbta 240,6 mln. litų grynojo pelno, o metų pabaigoje „Lifosos“ grynieji pinigai bei „Eurochem“ suteiktos paskolos siekė beveik 500 mln. litų.

Byloje dėl didesnės „Lifosos“ akcijų kainos teisines paslaugas teikė bendrovė „AAA Baltic Service Company“, turėjusi patirties analogiškoje pergale pasibaigusioje byloje dėl SEB banko akcijų išpirkimo.Rusijos koncernas “Eurochem” bei smulkieji “Lifosos” akcininkai sudarė taikos sutartį, pagal kurią privalomai išperkamų „Lifosos“ akcijų kaina padidinta 15 proc. – iki 53,85 lito.