„Žemaitijos pienas“ teigia patiriantis nuostolių dėl akcijų kainos augimo

Vilnius, spalio 20 d. Didžioji dalis pasaulio bendrovių kaip vieną iš pagrindinių savo veiklos tikslų įvardina akcininkų nuosavybės didinimą. Tuo tarpu biržoje listinguojama bendrovė „Žemaitijos pienas“ teigia, kad patiria nuostolių dėl akcijos kainos augimo.

Tokius argumentus „Žemaitijos pienas“ pateikė Telšių apylinkės teismui, prašydamas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis uždrausta vykdyti 2016 m. rugpjūčio 26 d. akcininkų sprendimus dėl pasitraukimo iš NASDAQ Vilnius biržos.

Telšių apylinkės teismas spalio 14 d. “Žemaitijos pienas“ prašymą patenkino ir laikinąsias apsaugos priemones panaikino, tačiau atmetė prašymą pareikalauti 500 tūkst. – 1 mln. eurų galimų „Žemaitijos pieno“ nuostolių užtikrinimo iš ieškinį pateikusių Investuotojų asociacijos bei jos valdybos pirmininko Vytauto Plunksnio.

„Panašu, kad „Žemaitijos pieno“ vadovai ir teisininkai dar nėra supratę, kad „Žemaitijos pienas“ ir pagrindinis jo akcininkas Algirdas Pažemeckas nėra vienas ir tas pats, todėl išvedžiojimai apie galimus nuostolius glumina“, – sakė V. Plunksnis.

Pasak jo, „Žemaitijos pienas“ prašyme bando aiškinti, kad turtinių nuostolių dėl kainos didėjimo patiria ir 3 tūkst. „Žemaitijos pieno“ akcininkų.

„Akivaizdu, kad visi akcininkai, išskyrus A. Pažemecką, ketinusį itin pigiai supirkti „Žemaitijos pieno“ akcijas ir taip nuskurdinti 3 tūkst. smulkiųjų akcininkų, džiaugiasi akcijų kainos biržoje augimu. Ir toliau dėsime visas pastangas, kad „Žemaitijos pieno“ veikla skaidrėtų, o akcijų kaina – didėtų“, – sakė V. Plunksnis.

„Žemaitijos pienas“ tvirtina, kad akcininkų susirinkimo patvirtinta 0,763 euro akcijų supirkimo kaina (lygi šešių mėnesių kainos vidurkiui prieš paskelbiant apie delistingavimą) rugsėjo 29 d. jau yra padidėjusi iki 0,788 euro, todėl „Žemaitijos pienas“ (akcininkai) šiuo metu patiria realius turtinius nuostolius, lygius 1,2 mln. eurų (skaičiuojant nuo visų išleistų akcijų).

„Teismui pamiršta paminėti, kad A. Pažemeckas iš Švedijos investicijų bendrovės „East Capital“ spalio pradžioje įsigijo 3,4 mln. “Žemaitijos pieno“ akcijų, už kurias sumokėta 3,926 mln. eurų, arba po 1,15 euro už akciją. Pritaikius tą pačią metodiką „nuostoliai“ jau sudaro 18,7 mln. eurų, nors realiai tai yra visų akcininkų vertės padidėjimas“, – sakė V. Plunksnis.

Rugpjūčio 26 dienos „Žemaitijos pieno“ akcininkų sprendimai apskųsti, nes A. Pažemeckas kartu su susijusiais asmenimis nebuvo pranešęs apie 50 proc. ribos “Žemaitijos pieno“ akcininkų susirinkime peržengimą, todėl neturėjo teisės balsuoti.

„Žemaitijos pienas“ po 0,763 euro už akciją vertinamas 35,3 mln. eurų, arba vos 2 metiniais pelnais. Biržoje „Žemaitijos pieno“ akcijos šiuo metu kainuoja apie 1 eurą.