Visuotinis Investuotojų asociacijos narių susirinkimas

Pranešame, kad 2013 m. balandžio 22 d. 18.00 val. adresu restoranas „Lokys“, Stiklių g. 8/10, Vilnius, įvyks eilinis visuotinis Investuotojų asociacijos (toliau – Asociacija) narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Vadovaujantis Asociacijos įstatų 8 straipsnio 4 dalimi, Susirinkimas šaukiamas Asociacijos valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Susirinkimo darbotvarkė:
1) Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės už 2012 finansinius metus tvirtinimas;
2) Asociacijos valdybos atšaukimas in corpore ir naujos valdybos sudarymas;
3) pavedimas Asociacijos direktoriui įregistruoti naujai sudarytą Asociacijos valdybą valstybės įmonėje Registrų centras.

Siūlomi šie sprendimų darbotvarkės klausimais projektai:

1) Patvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę už 2012 finansinius metus;
2) Atšaukti Asociacijos valdybą pasibaigus jos kadencijai ir dvejų metų kadencijai patvirtinti valdybą, sudarytą iš šių asmenų:
1. Tomo Pilipavičiaus
2. Vytauto Plunksnio
3. Dominyko Vanharos
4. Daivos Ušinskaitės – Filonovienės
5. Virginijos Žygienės
6. Vaidoto Rūko

3) Pavesti Asociacijos direktoriui Tomui Pilipavičiui LR teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti naujai sudarytą Asociacijos valdybą valstybės įmonėje Registrų centras.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *