Teismas atmetė Investuotojų asociacijos ieškinį dėl „Žemaitijos pieno“ pusmetinių tantjemų

Vilnius, spalio 2 d.Telšių rajono apylinkės teismas atmetė Investuotojų asociacijos ieškinį dėl 750 tūkst. eurų  „Žemaitijos pieno“ tantjemų, išmokėtų ne už visus finansinius metus, o už pusmetį.

„Sprendimą skųsime – Akcinių bendrovių įstatyme aiškiai pasakyta, kad tantjemos gali būti skirstomos tik eiliniame metiniame akcininkų susirinkime, kuriame tvirtinamos bendrovės ataskaitos“, – sakė Investuotojų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Plunksnis.

Telšių rajono apylinkės teismas kovo 21 dieną buvo priėmęs analogišką sprendimą, tačiau vėliau Šiaulių apygardos teismas šį sprendimą panaikino ir nurodė ieškinį nagrinėti iš naujo.

Sprendimą išmokėti pusmetines tantjemas „Žemaitijos pieno“ pagrindinis akcininkas Algirdas Pažemeckas priėmė 2016 metų rugsėjo 16 dieną. „Tai padaryta, nors „Žemaitijos pieno“ stebėtojų tarybai tuo metu vadovavo A. Pažemecko sūnus Robertas, kuris tuo pačiu buvo ir „Žemaitijos pieno“ generaliniu direktoriumi ir pagal įstatymą negalėjo užimti šių pareigų“, – sakė V. Plunksnis.

Pasak jo, pusmetines tantjemas, kurių nėra mokėjusi nei viena NASDAQ Vilnius biržoje listinguojama įmonė, paskirti buvo skubama dėl mokestinių pokyčių. Nuo 2017 metų tantjemos apmokestintos „Sodros“ mokesčiais, todėl paskatos jas mokėti sumažėjo.

Investuotojų asociacija kartu su kitais akcininkais, iš viso valdančiais apie 11 proc. “Žemaitijos pieno“, yra susibūrusi į grupę, kuri siekia įmonės veiklos skaidrėjimo.