Dažniausiai užduodami klausimai apie ESTT sprendimą „Snoro“ neužregistruotų akcijų bei obligacijų bylose

Kaip jau skelbėme, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) nusprendė, kad neužregistruotų „Snoro“ akcijų emisijos bei neišleistų „Snoro“ obligacijų pirkėjai turi teisę gauti draudimo išmokas. ESTT sprendimu, gyventojams, kurie mokėjo lėšas už neišleistas „Snoro“ akcijas bei obligacijas, gali būti taikoma tiek Europos Sąjungos (ES) direktyva dėl investicijų, tiek direktyva dėl indėlių apsaugos.

Tai reiškia, kad dėl prarastų lėšų besibylinėję gyventojai galės gauti iki 100 tūkst. eurų (pagal indėlių draudimo sistemą) arba iki 22 tūkst. eurų (kaip investuotojai) draudimo išmokas, priklausomai nuo to, kokius ieškinius yra pradėję.

Visą ESTT sprendimą galite rasti čia.

Pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Ką turėčiau daryti, kad atgaučiau pinigus?

Į ESTT kreipėsi Lietuvos Aukščiausiasis teismas, kuris ir priims sprendimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo, todėl nieko papildomai daryti nereikia. Apie teismo sprendimą ir tai, kad pradėtos mokėti išmokos, informuosime.

LAT posėdis vyks birželio 6 d.

Kam aktualus ESTT sprendimas?

Tik tiems, kurie buvo įsigiję neužregistruotų akcijų ir neįsigaliojusių obligacijų (t.y. „Snoro“ obligacijų, už kurias pinigai įmokėti 2011 m. lapkričio mėnesį). Tiems, kurių obligacijos jau buvo išleistos, sprendimas neaktualus. (reikia laukti naujienų iš kitų bylų, jeigu jose dalyvaujate).

Ar sprendimas bus taikomas ir tiems, kurie neteikė ieškinių?

Kol kas aišku tai, kad draudimo išmokas turėtų gauti tie, kas buvo pradėję ieškinius.

Dalyvauju dviejose bylose – dėl indėlių draudimo išmokos ir išmokos kaip investuotojui. Ką daryti?

ESTT nusprendė, kad pasirinkti, pagal kokią draudimo rūšį gauti išmoką, gali pats asmuo. Manome, kad tiems, kas neturėjo „Snore“ didelių indėlių, visais atvejais palankiau gauti išmoką kaip indėlininkui, nes ji siekia iki 100 tūkst. eurų. Tačiau tiems, kurie gavo išmoką už turėtą indėlį, palankiau investuotojų draudimas (išmokama suma iki 22 tūkst. eurų). Šiuo metu byla dėl draudimo išmokų kaip investuotojams sustabdyta, kol bus išnagrinėta „indėlininkų“ byla.

Kokie veiksmai atliekami neįsigaliojusių obligacijų savininkų atžvilgiu?

Tie asmenys, kurie turėjo neįsigaliojusių AB bankas SNORAS obligacijų ir kurie dalyvavo byloje, kurią praeitą penktadienį išnagrinėjo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Jums daryti nereikia nieko, reikia laukti, kol VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokės Jums draudimo pinigus. Tie asmenys, kurie turėjo neįsigaliojusių AB bankas SNORAS obligacijų, bet kurie dalyvauja kitose bylose – reikia laukti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pozicijos, ar jie mokės draudimo išmokas tiems, kurie kitose bylose dalyvauja iš karto, ar lauks teismų sprendimų. Tiems asmenims, kurie turėjo neįsigaliojusių AB bankas SNORAS obligacijų, bet iki šiol niekur nesikreipė – reikia laukti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pozicijos, ar jie mokės draudimo išmokas visies neįsigaliojusių obligacijų turėtojams, ar tik tiems, kurie bylinėjosi.

Kam galioja 2018.06.22 priimtas LAT sprendimas?

Praeitą penktadienį priimtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas galioja tik tiems AB bankas SNORAS obligacijų turėtojams, kurie obligacijų įsigijo 2011 m. lapkritį. Bet kokiems kitiems AB bankas SNORAS obligacijų turėtojams praeitą penktadienį priimtas LAT sprendimas jokios įtakos neturės.

 

 1. Danutė rašo:

  Laba diena sutartį su banku pasirašiau 2011-10-13,kokiai kategorijai priklausau įsigalėjo obligacijos ar ne?

 2. Audra rašo:

  Ar bus visiems grąžintos obligacijos kurios nėra nei pinigų nei obligacijų.tik viena sutartis. Nes obligacijos dar buvo neįsigaliojusios .kur kreiptis dėl grąžinimo?

 3. Juozas rašo:

  Kodėl prasideda kažkokia lietuviška šarada. Juk ETT ir LAT neišskyrė jokių grupių, o teismų išlaidas kompensuoja. Ką daryti mums, kurie pateikė ieškinius pradžioje, o vėliau pasimetė situacijoje, o obligacijas pirko kiek anksčiau. gal pusmečiu.,

 4. Anatolijus Lapinskas rašo:

  Obligacijų fronte vilčių sulaukti teisingumo vis dar yra

  Anatolijus Lapinskas

  Nuo 2012 metų vadinamųjų „neįsigaliojusių obligacijų“ turėtojai kovojo dėl savo pinigų susigrąžinimo, kuriuos jie sumokėjo už Snoro obligacijas, bet 2011 metų pabaigoje bankrutavus bankui, jos neįsigaliojo, tačiau pinigėlių už jas taip ir neatgavo.

  Lietuva neįstengė (o gal nesistengė?) išspręsti šio ne itin sudėtingo teisinio klausimo. Teko prašyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo įsikišti, kad savo 2018 kovo 22 sprendimu paaiškintų Lietuvai, kad daugiau nei šešerius metus užšaldytus pinigus reikia žmonėms atiduoti.

  Dar tris mėnesius Lietuvos Aukščiausias Teismas svarstė, ar klausyti Europos, ar ne. Ačiū Dievui, paklausė ir 2018 liepos 22 sprendimu žmonių pinigai pagaliau pradėti grąžinti. Tokiu būdu nors iš dalies teisingumas triumfavo. Kitos dalies – negrąžintų pinigų už įsigaliojusias obligacijas, bet emitentui neįvykdžius savo įsipareigojimų, vis dar tenka laukti.

  Tačiau Europos ir Lietuvos Teismo priimti sprendimai dėl neįsigaliojusių obligacijų, teikia nemažai peno pamąstymams ir dėl pinigų už įsigaliojusias obligacijas grąžinimo, juo tikrai reikėtų pasinaudoti. Pamėginkime.

  Europos Teisingumo Teismo 2018 03 22 sprendimo 69 punkte sakoma: „Kredito įstaiga su
  savo klientais sudaro sutartis dėl būsimų perleidžiamų vertybinių popierių, kurių emitentė yra ši įstaiga, pasirašymo, yra investicinė paslauga, kaip tai suprantama pagal Direktyvos MiFID 4 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Todėl skoliniai reikalavimai, susiję su lėšomis, kurias šie klientai perdavė minėtai įstaigai pagal šias sutartis, GALI BŪTI PADENGTI taikant investuotojų kompensavimo sistemas pagal Direktyvos 97/9 2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos 1 įtrauką”.

  Dar svarbesnis yra 70 punktas: „Šiuo atveju šios išvados nepaneigia Lietuvos vyriausybės ir IID pateiktas argumentas, kad skoliniai reikalavimai, kaip antai tie, kuriais remiasi A. Anisimovienė ir kt. bei A. Raišelis, nėra kompensuojami remiantis Direktyva 97/9, jeigu jie kyla iš investavimo rizikos, t. y. dėl finansinių priemonių, kurias siekė įsigyti šie investuotojai, emitento bankroto, kurios atžvilgiu ši direktyva nenumato jokios apsaugos“. NEPANEIGIA!, nors Lietuvos valdžia šešerius metus tvirtino priešingai.

  ESTT Sprendime taip pat cituojama Europos Parlamento Direktyva 97/9: „svarbu, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų investuotojų kompensavimo sistema, GARANTUOJANTI suderintą apsaugos minimumą, bent jau smulkiesiems investuotojams, jeigu kartais investicinė įmonė negalėtų įvykdyti įsipareigojimų savo investuojantiems klientams;

  dėl to turėtų būti PAREIKALAUTA, kad kiekviena valstybė narė turėtų investuotojų kompensavimo sistemą ar sistemas, kurioms priklausytų kiekviena tokia įmonė; kadangi kiekviena sistema turi apimti investicinės įmonės dėl investuotojų investicinės veiklos turimas pinigines lėšas ir vertybinius popierius, kurių tais atvejais, kai investicinė įmonė nesugeba įvykdyti savo įsipareigojimų investuojančiam klientui, įmonė negali grąžinti investuotojui“.

  Vertėtų priminti ir sprendime nepaminėto, bet Lietuvai privalomos direktyvos 13 punkto: „tikslinga leisti valstybėms narėms reikalauti, kad galimų nuostolių dalį prisiimtų ir investuotojai; investuotojui turi būti kompensuota bent 90 % bet kokio nuostolio sumos, jeigu išmokama kompensacija yra mažesnė nei nustatytas Bendrijos minimumas“.

  Ir dar iš 97/9 direktyvos. „2 str. 1. Kiekviena valstybė narė turi UŽTIKRINTI, kad jos teritorijoje būtų įdiegta ir oficialiai pripažinta bent viena investuotojų kompensavimo sistema. Nė viena investicinė įmonė, kuriai valstybėje narėje išduotas leidimas veiklai, neturi teisės vykdyti investicinės veiklos, jei ji nepriklauso tokiai sistemai.

  2. Sistema suteikia investuotojams kompensaciją pagal 4 straipsnį, jeigu:
  – kompetentingos institucijos nustato, kad, jų nuomone, investicinė įmonė dėl tiesiogiai su jos finansine padėtimi susijusių priežasčių dabar nepajėgi įvykdyti savo įsipareigojimų, kylančių iš investuotojų reikalavimų, ir paskutiniu metu nematyti, kad šie įsipareigojimai bus įvykdyti vėliau“.

  Kaip į Europos teismo sprendimą reagavo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas? Jo 2018 06 22 nutarties 28 straipsnyje pažymėta, kad „Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad investuotojas įgyja teisę į draudimo išmoką nuo draudžiamojo įvykio dienos tik tuo atveju, jeigu investuotojo vertybinius popierius draudėjas yra panaudojęs be investuotojo valios“.

  TAČIAU! „Nagrinėjamoje byloje NENUSTATYTA, kad AB bankas „Snoras“ ieškovų pagal obligacijų pasirašymo sutartis įmokėtas lėšas būtų panaudojęs be jų valios“.

  Beje, ankstesnėje LAT 2015 11 17 nutartyje taip pat pažymėta, kad teismai „privalo NETAIKYTI nuostatos, kad galimybė pasinaudoti kompensavimo sistema priklauso nuo to, ar kredito įstaiga pinigus ar vertybinius popierius perleido ar panaudojo be investuotojo valios“.

  2018 06 22 LAT nutarties 37 straipsnyje dar pažymėta, kad „galiojančios investuotojų ir indėlininkų apsaugos sistemos NEGALI PANEIGTI skolinių reikalavimų turėtojams suteikiamų teisių ir užkirsti jiems kelio pasinaudoti Europos Sąjungos lygmeniu įtvirtintomis garantijomis“.

  Dar kartą sugrįžkime į 2017 11 17 LAT nutartį, pagrindinį dokumentą, nulėmusį lėšų už įsigaliojusias obligacijas negrąžinimą. Faktas, kad „vertybinių popierių emitentas ir juos platinusi investicinė įmonė (AB bankas „Snoras“) sutapo, nėra teisiškai nereikšminga ir nesudaro pagrindo išplėsti Investuotojų apsaugos direktyvos bei ją įgyvendinančio IĮIDĮ tokia apimtimi, kad šie teisės aktai apsaugotų nuo vertybinius popierius išleidusio asmens (emitento) nemokumo rizikos“.

  Deja, Investuotojų direktyvoje apie tai nieko nekalbama, tik pakartojama, kad „kiekvienoje valstybėje narėje būtų investuotojų kompensavimo sistema, garantuojanti suderintą apsaugos minimumą, bent jau smulkiesiems investuotojams, jeigu investicinė įmonė negalėtų įvykdyti įsipareigojimų savo investuojantiems klientams”. Beje, panašiai aiškinama ir Generalinio advokato išvadoje, kad tai, kad „Snoras“ kartu yra ir vertybinių popierių emitentas, ir tarpininkas, neturi reikšmės aiškinant Investuotojų direktyvą.

  „Nuostoliai atsirado dėl emitento BANKROTO ir jo nulemto obligacijų nuvertėjimo“, „… nėra pagrindo teigti, kad ši rizika būtų priskirta prie draudimo objektų, kuriems taikoma kompensavimo sistema, todėl nagrinėjamu atveju direktyvoje nurodyta draudimo išmoka (kompensacija) nemokėtina“. Deja, tai nepagrįsta juridinė improvizacija, nes įstatymas kalba kitaip.

  Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2 str.: „Bankroto bylos iškėlimas yra įsipareigojimų investuotojams draudžiamasis įvykis draudimo sistemos dalyviui arba priežiūros institucijos sprendimas pripažinti tokį dalyvį nemokiu, kai jis dėl su savo finansine padėtimi susijusių priežasčių negali įvykdyti įsipareigojimų investuotojams ir yra pagrindas manyti, kad to negalės padaryti artimiausiu metu“.

  Kas toliau? Tūkstančiai Lietuvos žmonių, įklimpusių obligacijų raizgalynėje, laukia, kol Lietuva paklausys Europos ir žengs jos nurodytu teisingų sprendimų įgyvendinimo keliu.

  Ligšiolinė įvykių eiga rodo, kad vilčių į jį įžengti vis dar yra.

 5. Irena rašo:

  Tai žmonės kurie įsigijo akcijos iki2010 metu nieko ne atgaus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *