2009 metų birželio mėnesį įsteigtos Investuotojų asociacijos pagrindinė veikla apima šias sritis:
 susitikimų su įmonių vadovais ir renginių apie finansų rinkas asociacijos nariams organizavimas
 smulkiųjų investuotojų teisių gynimas ir atstovavimas teismuose, Lietuvos banko neteisminių ginčų nagrinėjime
 kompetencijų centro, teikiančio mokslinėmis išvadomis pagrįstas rekomendacijas Vyriausybei ir Seimui vystymas
 dėmesio atkreipimas ir įspėjimas apie galimybes bei rizikas, susijusias su investavimu
 

Tai ne mažiau kaip 10 nemokamų renginių per metus. Tarpusavio bendravimo galimybė renginių ir neformalių susitikimų metu, bei galimybė realizuoti save prisidedant prie asociacijos veiklos ir Lietuvos kapitalo rinkos plėtros. Investuotojų asociacija visada stengiasi narius supažindinti su finansų rinkose esančiomis rizikomis ir įspėti apie galimas grėsmes. Be to, aktyviai gina asociacijos narių teises, o prireikus ir  atstovauja jų interesus valstybės ir savivaldos valdžios institucijose.

 IA šiuo metu vienija narių: 630

Vilnius, sausio 15 d. Pagrindinio „Žemaitijos pieno“ akcininko Algirdo Pažemecko balsais priimtas sprendimas išmokėti 749,4 tūkst. eurų pusmetinių tantjemų, buvo …
Plačiau

Vilnius, sausio 4 d. Pirmą bendros veiklos etapą baigę Investuotojų asociacijos suvienyti „Žemaitijos pieno“ smulkieji akcininkai planuoja ir toliau tęsti …
Plačiau

Vilnius, gruodžio 20 d. Pensijų sistemos analizę atlikusi Investuotojų asociacija siūlo nustatyti, kad ilgalaikiams tikslams savarankiškai investuojantys žmonės turėtų geresnes sąlygas …
Plačiau

Vilnius, gruodžio 18 d. Šiaulių apygardos teismas panaikino pirmos instancijos teismo sprendimą anuliuoti „Žemaitijos pieno“ turimas nuosavas akcijas ir sumažinti bendrovės įstatinį …
Plačiau

Vilnius, spalio 12 d. Žemės ūkio paskirties žemės turinčių įmonių akcininkai ir toliau negalės laisvai parduoti daugiau kaip 25 proc. akcijų …
Plačiau

Maloniai kviečiame Investuotojų asociacijos narius į renginį „Baltijos akcijų rinkos pasiekus prieškrizinius kainų lygius ir įdomiausios investicinės idėjos“. Renginyje pranešimą …
Plačiau

Investuotojų asociacija organizuoja susitikimą su viena didžiausių Europoje ekologiško maisto bendrovių „Auga Group“ vadovais. Renginyje, kuriame bus apžvelgta „Auga Group“ …
Plačiau

Investuotojų asociacija organizuoja susitikimą su didžiausios pagal pardavimą Lietuvoje pieno perdirbimo bendrovės „Rokiškio sūris“ valdybos pirmininku Daliumi Trumpa ir finansų …
Plačiau

Maloniai kviečiame Investuotojų asociacijos narius į renginį „Nekilnojamojo turto rinka: dabartis ir prognozės“. Renginyje, kuriame bus apžvelgtos tendencijos nekilnojamoje turto …
Plačiau

Maloniai kviečiame Investuotojų asociacijos narius į renginį „Kas vyksta pasaulio finansų rinkose?“. Renginyje įžvalgomis dalinsis „Compensa Life Vienna Insurance Group“ …
Plačiau

Parama asociacijai (2 proc.)

 

Paremdami Investuotojų asociaciją, Jūs prisidedate ne tik prie asociacijos, bet ir Lietuvos kapitalo rinkos plėtros! Ieškodama papildomų galimybių siekti užsibrėžtų tikslų, Investuotojų asociacija kviečia visus galinčius prisidėti prie sėkmingos veiklos plėtros, skiriant 2 proc. paramą nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ar kitą finansinę paramą.